18.01.2019 15:51

Адвокати в подкрепа на Лозан Панов

Видян 1893 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Декларация в подкрепа на председателя на ВКС Лозан Панов беше подписана от 123 адвокати от цялата страна и внесена във Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, при Председателя на Народното събрание, Президента на Република България, Омбудсмана на Република България и Делегацията на ЕК в България.


Повод за декларацията е предложението на председателя на ВКС Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да изрази становище по въпроса за възложената от него проверка в Апелативния специализиран наказателен съд за движението на делото „Иванчева“.


Адвокатите настояват да се допусне исканата от съдия Панов проверка на действията на прокурорите от Специализираната прокуратура и ВКП, които изпратиха писмо, подписано от административния ръководител на Специализираната прокуратура, административния ръководител на Апелативната специализирана прокуратура, с което се препоръчва делото да не бъде предоставяно на проверяващите съдии от ВКС.


ДО


членовете на Висшия съдебен съвет


Председателя и членовете на Висшия адвокатски съвет


Председателя на Народното събрание


Президента на Република България


Омбудсмана на Република България


Делегацията на ЕК в България


ДО


всички представители на свободните медии и граждани в Република България


Д Е К Л А Р А Ц И Я


oт членове на


ФЕЙСБУК ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДВОКАТИ


Уважаеми представители на Съдебната и Законодателната власт,


Уважаеми представители на медиите и граждани,


Ние, долуподписаните адвокати, като част от свободната и независима Българска адвокатура, сме силно обезпокоени от някои събития, които се случват през последните няколко години. Свидетели сме на сериозни трусове от правен и социален характер в обществото. Всички събития касаещи върховенството на правото, законодателната дейност и независимостта на Съда, без да ги назоваваме поименно, създават у българските граждани усещане за безправие, липса на справедливост и безизходица.


Ние, като български адвокати - представители на една конституционно закрепена професия с важна социална роля, въплъщаваща в себе си морал, традиции и история, виждаме всеки ден как Правото отстъпва пред закона и превратното му прилагане. В Народното събрание се внасят законопроекти, които нямат необходимата юридическа редакция и правна експертиза, а често са и откровено лобистки, неясни или вътрешно противоречиви. Последното рефлектира в правния свят със своите разрушителни последици.


Станахме свидетели и на пряко погазване на Конституцията, Закона за съдебната власт и Закона за адвокатурата, когато в гр. София бяха извършени противоправни претърсвания и изземвания в адвокатски кантори и домове на редови адвокати. Тези действия бяха оправдани от „компетентните“ органи с „условия на неотложност“, без никаква законова или каквато и да е фактическа аргументация. Свидетели сме и на показни, но неефективни акции на правоохранителните органи, при които граждани биват зрелищно задържани и държани с часове на мястото на задържането, с цел медиен спектакъл.


На 10.01.2019 г. една сканадална новина привлече вниманието на юристите в България. Това е предложението на председателя на Върховния касационен съд г-н Лозан Панов до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да изрази становище по въпроса за възложената от него проверка в Апелативния специализиран наказателен съд. Предмет на тази проверка е било НОХД №2617/2018 г., по което са проверявани движението и админстрирането на частните жалби на подсъдимите, свързани с мерките за неотклонение. По повод на проверката в Апелативния специализиран съд е получено писмо, подписано от административния ръководител на Специализираната прокуратура, административния ръководител на Апелативната специализирана прокуратура, прокурор от ВКП и прокурор от АСП. В писмото се препоръчва делото да не бъде предоставяно на проверяващите съдии от ВКС. Действията на представителите на прокуратурата в този казус нямат никаква правна и законова основа. Напротив! Тази писмена препоръка е пряко вмешателство в работата на съда по най-груб и безпардонен начин.


Чл.117, ал.2 от Конституцията на Република България прокламира независимостта на Съдебната власт. Съгласно чл.124 от Конституцията, Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. В този случай председателят на ВКС Лозан Панов е действал в пълното си право и в съответствие с чл.114, ал.1, т.9 от Закона за съдебната власт. За тези свои действия съдия Панов е подложен на натиск от членове на Висшия съдебен съвет и Прокуратурата.


Лозан Панов е висококвалифициран юрист, който е направил много за независимостта на съда и ефективността на съдебната система. Недопустимо е в една правова държава председателят на най-висшия съдебен орган да бъде подложен на институционален и външен /медиен/ натиск за свои действия в рамките на закона и в защита на Правосъдието!


С тази декларация, като български адвокати, заставаме в подкрепа на Председателя на Върховния касационен съд съдия Лозан Панов и настояваме за незабавното спиране на натиска и вмешателството в работата на ВКС и неговия председател от други държавни органи и външни лица!


Настояваме също да се допусне исканата от съдия Панов проверка за правомерността на действията на прокурорите от СпПР и ВКП, съставили и изпратили цитираното по-горе писмо, като за тези действия се произнесе и Инспекторатът към ВСС, доколкото има крещящи факти за нарушаване на съдийската независимост от една от страните в процеса!


Въпреки, че ние, българските адвокати, през погледа на професионалната призма виждаме как правото бива мачкано, поругавано, изтезавано и подигравано от хора без елементарна правна култура, все още не губим надежда в Правосъдието. Вярваме, че Съдебната система е независима и че българският съд е храм на Правото и Справедливостта. А вие вярвате ли в това?!


Декларацията е подкрепена от 123 адвокати от цялата страна. Приложеният списък съдържа техните имена, в коя адвокатска колегия членуват и личен адвокатски номер.


1. адв. Гинка Георгиева Друмева, АК Варна, личен № 1000020490


2. адв. Иво Александров Стефанов, АК Благоевград, личен №1400014127


3. адв. Веселка Генова, САК, личен № 1800004010


4. адв. Александър Александров Пелев, САК, личен № 1600637310


5. адв. Искра Христова Немчева, АК Благоевград, личен № 1500014927


6. адв. Иван Йорданов Добревски, САК, личен № 1900479610


7. адв. Нели Викторова Филипова, САК, личен № 1900474310


8. адв. Стефка Дойчева Атанасова, САК, личен № 1600116610


9. адв. Невена Стефанова, АК Варна, личен № 1100068790


10. адв. Невена Николова Христова, АК Варна, личен № 1800068890


11. адв. Елена Георгиева Стратиева, ВАК, личен № 1000033590


12. адв. Силвия Ангелова Минчева, САК, личен № 1000623710


13. адв. Тодор Грозданов, САК, личен № 1800241310


14. адв. Христо Милчев Георгиев, САК, личен № 1200683210


15. адв. Ана Тянкова Босолова, САК, личен № 1800448210


16. адв. Сийка Койчева Петрова - Христова, АК Варна, личен №1400088390


17. адв. Ася Манджукова - Стоянова, АК Видин, личен № 1100014837


18. адв. Стела Караасенова- Дойкова, АК Пловдив, личен №1000147340


19.адв. Деница Венциславова Колева-Корновска, АК Варна, личен № 1300123390


20. адв. Галин Исаев Исаев, САК, личен № 1200514210


21. адв. Елисавета Минкова Димитрова, АК Варна, личен № 1500034690


22. адв. Мая Георгиева Ценкова, САК, личен №1700302510


23. адв. Петър Панайотов Киряков, САК, личен № 1800666510


24. адв. Любомир Митков Георгиев, АК Благоевград, личен №1100050027


25. адв. Ирина Дараджанска, АК Пловдив, личен № 1000152040


26. адв. Мария Милкова Соколова, САК, личен № 1900534810


27. адв. Марияна Величкова Попова, САК, личен №1500313210


28. адв. Биляна Христова Димитрова, САК, личен № 1700590910


29. адв. Благовеста Стоянова Ганчева, АК Варна, личен № 1600005690


30. адв. Николина Тодорова Топалова, АК Стара Загора, личен №1100049260


31. адв. Адриана Балева, САК, личен № 1200245810


32. адв. Иван Георгиев Велов, САК, личен № 1600450910


33. адв. Асен Цветков Асенов, САК, личен № 1500140310


34. адв. Радко Радев Моллов, САК, личен № 1500655110


35. адв. Даниела Цветанова Паунова, САК, личен № 1000305010


36. адв. Детелина Василева Костадинова, САК, личен № 1000143010


37. адв. Катерина Александрова Лютакова, АК Пловдив, личен №1300154940


38. адв. Мария Захариева, АК Варна, личен № 1300109690


39. адв. Юлиан Любомиров Дацев, САК, личен № 1700421910


40. адв. Мая Симеонова, АК Хасково, личен №1800042063


41. адв. Емил Георгиев, САК, личен № 1000150710


42. адв. Валентина Янкова Велева, АК Шумен, личен № 1400001897


43. адв. Елка Йорданова Стоева, САК, личен № 1300173410


44. адв. Любомир Колев Денев, САК, личен № 1000206910


45. адв. Юлияна Велинова Николова, САК, личен № 1800302210.


46. адв. Камен Добринов Добрев, САК, личен № 1100581210


47. адв. Добрияна Кирова Ковачка, САК, личен № 1400117610.


48. адв. Петя Миткова Белелиева, САК, личен № 1100069610


49. адв. Корнелия Жорова Русева, АК Варна, личен № 1600150390


50. адв. Детелина Кирилова Филипова, АК Варна, личен № 1300103990


51. адв. Васил Глинджурски, АК Благоевград, личен № 1200053127


52. адв. Невена Кирилова Стефанова, АК Варна, личен № 1100068790


53. адв. Мариана Славчева Митова, САК


54. адв. Методи Димов, АК Благоевград, личен № 1200055027


55. адв. Велик Гогов, АК Благоевград, личен № 1900049227


56. адв. Велислав Величков Величков, САК, личен № 1200344710


57. адв. Мариана Трифонова, АК Бургас, личен № 1700026480


58. адв. Иванка Емилова Георгиева, САК, личен № 1300002510


59. адв. Ивелина Владимирова, АК Варна, личен № 1200044190


60. адв. Пламен Стоянов Велчев, АК Варна, личен № 1100078490


61. адв. Пламен Кирилов, САК, личен № 1000355710


62. адв. Валя Разпопова, САК, личен № 1200199910


63. адв. Силвия Мартинова Севдалинова, АК Силистра, личен №1300013875


64. адв. Маринела Иванова Петрова - Ашикова, САК, личен №1600619810


65. адв. Ани Стефанова Петкова, личен № 1500014547


66. адв. Георги Дианов Гайдаров, САК, личен № 1300421030


67. адв. Емил Александров Георгиев, САК, личен № 1500637610


68. адв. Силва Георгиева Михайлова, САК личен № 1300323510


69. адв. Венелина Светлинова Фотева, АК Бургас, личен № 1300005680


70. адв. Галина Пеева Пенчева, АК Добрич, личен № 1200003793


71. адв. Владислав Александров Янев, САК личен № 1300160310


72. адв. Мария Богданова Геренска, АК Благоевград, личен №1000054127


73. адв. Мария Чавдарова Въльовска, САК, личен № 1100079310


74. адв. Димитър Стоянов Марев, АК Смолян, личен № 1700010147


75. адв. Мирослава Петрова Кръстева, АК Варна, личен № 1700065790


76. адв. Огнян Ванчев Ангелов, АК Хасково, личен № 1700006263


77. адв. Петьо Димитров Славов, САК, личен № 1000022810


78. адв. Румяна Георгиева Манковска, АК Варна, личен № 1200084090


79. адв. Мила Николова Попова, АК Стара Загора, личен № 1900020560


80. адв. Мария Иванова Димитрова, АК Варна, личен № 1900130090


81. адв. Анна Стоянова Димитрова, АК Бургас, личен № 1700001780


82. адв. Момчил Момчилов, АК Бургас, личен № 1600030780


83. адв. Деница Димитрова Панайотова, АК Варна, личен № 1700143790


84. адв. Петромир Иванов Кънчев, САК, личен № 1900386619


85. адв. Деляна Валериева Христова, АК Варна, личен № 1500146690


86. адв. Веселина Александрова, АК Пловдив, личен № 1000113340


87. адв. Стела Николова, АК Варна, личен № 1400091990


88. адв. Вихрен Николаев Бъчваров, АК Варна, личен № 1100126290


89. адв. Валентина Глинджурска, САК, личен № 1500660610


90. адв. Явор Калчев, АК Варна, личен № 1900114490


91. aдв. Христо Илков Христев, САК, личен № 1800541410


92. адв. Михаела Михайлова Димитрова, САК, личен № 4200165510


93. адв. Биляна Петачка, АК Благоевград, личен № 1700052327


94. адв. Румяна Станкова Кацарска, САК, личен № 1200583910


95. адв. Галина Стоянова Серафимова, АК Варна, личен №1900017490


96. адв. Стоян Бойков Петков, САК, 1800560410


97. адв. Владимир Михайлов Дончев, АК Пловдив, личен № 1200016840


98. адв. Албена Георгиева Койчева, САК, личен № 1700030710


99. адв. Цвета Валентинова Рангелова, АК Благоевград, личен №1600030227


100. адв. Мария Димитрова Райчева, АК Стара Загора, личен №1000019660


101. адв. Елена Тодорова Попова, АК Варна, личен № 1100123990


102. адв. Пламен Любомиров Бонев, АК Пловдив, личен № 1700077240


103. адв. Мариана Йорданова, АК Варна, личен №1700138290


104. адв. Людмила Костова Христова, САК, личен № 1200172210


105. адв. Красимира Йорданова Атанасова, АК Варна, личен №1100129690


106. адв. Румен Василев Петров, САК, личен № 1300279510


107. адв. Людмила Неделчева Вълчева, САК, личен № 1100040010


108. адв. Милена Найденова Найденова, АК Варна, личен №1300064390


109. адв. Росица Ангелова Кирова, АК Перник, личен №1000024423


110. адв. Петър Светославов Даскалов, АК Стара Загора, личен №1800026560


111. адв. Иван Чавдаров, АК Бургас, личен № 1000018580


112. адв. Димитър Тенев, САК, личен № 1000161610


113. адв. Цветелина Димитрова Трайкова, АК Пловдив, личен №1300153440


114. адв. Мариета Георгиева Пешева, САК, личен № 1700474910


115. адв. Явор Валентинов Харизанов, САК, личен №1500520310


116. адв. Никола Иванов, АК Бургас, личен № 1900032880


117. адв. Галина Сталева Гарова, АК Бургас, личен № 120008280


118. адв. Милена Колева Димитрова, АК Варна, личен № 1000064190


119. адв. Виолета Манолова- САК личен № 1500405810


120. адв. Даниела Павлова Андреева, САК, личен № 1100246510


121. адв. Емилия Любомирова Сидерова, АК Варна, личен №1700106190


122. адв. Добромира Полименова, Бургаска АК, номер 1000065880


123. адв. Светозар Благоев Тричков, АК Кюстендил, 1200030025Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com

Свързани новини

реклама

19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

.