КПКОНПИ предявява искови молби на обща стойност 5 263 132,81 лв., като в това влизат и 13 имота и 15 превозни средства, съобщиха от комисията.