От 1 ноември можем да плащаме пътуването си с метро с банкова карта по същия начин, по който се плаща сега в автобусите на градския транспорт, съобщиха от Центъра за градска мобилност. На всички станции са поставени валидатори за пътуване с банкова карта. Картата трябва да се доближи до валидатора и пътниците ще бъдат таксувани за еднократно пътуване. Ако пътувате повече от три пъти в рамките на един ден, включително с наземен транспорт, системата автоматично ще таксува цената на дневна карта от 4 лв за всички пътувания.
Единственото условие за това е през целия ден да се използвали една и съща банкова карта.
През последните дни в метрото на ден са преминали с банкови карти над 2000 души.